Cabecera
Mambros comisión

Membros da comisión parroquial para o arranxo do tellado da igrexa.

¡Colabora con nos!

Doantivos nas entidades:

NOVACAIXA BANCO: 2091.0211.21.3040007932
BANCO PASTOR: 0072.0128.53.0000200497-